Link

Chuyện yêu

hamachacha:

Em úp mặt vào lưng anh không khóc
Ngày hôm qua sao khó nhọc
Em thật tình chỉ muốn quên đi

Chúng mình đừng nói nữa về sự chia ly
Dẫu ngày mai không phải là nắng ấm
Dẫu đôi vai gió mưa nào ướt đẫm
Và lòng người chẳng còn muốn đứng lên

Dù chỉ một phút giây cũng xin hãy ở bên
Nói với nhau…

Source: hamachacha
Photo
Quote

"I love it when women love themselves.
I love it when women are learning to love themselves.
I love it when women inspire other women to love themselves"

Source: jnc-ink
Quote

"I want to make beautiful things, even if nobody cares."

- Saul Bass  (via thatkindofwoman)

(via foxontherun)

Source: spenserstevens
Quote

"Some women are
lost in the fire.
Some women are
built from it."

Source: michellekpoems
Photo
Photo
Photo

japanlove:

Outdoor consert in the Banpaku Park, Osaka. Photo by Japanexperterna (CC BY-SA).

Source: japanlove
Photo
Photo